LES EN COVID-19 REGLEMENT TENNISTRAINING TC ITTERSUM

 • Om deel te nemen aan de tennis- of padellessen dient u lid te zijn (of te worden) van TC Ittersum.
 • Er vindt een controle plaats op het lidmaatschap door de ledenadministratie.
 • U geeft zich op voor de tennis- of padellessen via het formulier op de website (alleen beschikbaar tijdens de aanmeldperiode).
 • De tennis- en padelleraren factureren de tennis- of padellessen direct aan de cursisten.
 • De jaarplanning 2023-2024 start week 36 op maandag 4-9-2023 en eindigt rond juli 2024.
 • Uitgeroosterd zijn alle basisschoolvakanties en officiële feestdagen.
 • De jaarplanning 2023-2024 bestaat uit 35, 20 of (8 padel) lessen.
 • De jaarplanning 2023-2024 geldt voor junioren en senioren.
 • Senioren kunnen ook kiezen voor 2 seizoenen (zie inschrijfformulier). De eerste sessie duurt 20 lesweken en loopt van 4-9-2023 tot einde 20 weken. De tweede sessie duurt ongeveer 10 lesweken loopt t/m begin juli 2024.
 • Een lesuur duurt 60 minuten of 45 minuten. Dit is inclusief 10 of 5 minuten inspeel- wisseltijd (zelf inspelen).
 • Nadat de indeling van de tennis- of padellessen is bekend gemaakt en deze indeling is met inachtneming van de opgegeven verhinderingen van de lesnemer(s) is gemaakt, kan geen restitutie worden verleend voor het verschuldigde lesgeld. Indien in een voltallige groep een vervanger kan worden ingedeeld, wordt het lesgeld terugbetaald met een bedrag overeenkomend met het aantal lessen dat wordt gevolgd door de vervanger. Na aanvang van de cursus wordt geen restitutie van lesgeld gegeven bij blessure, ongeval, ziekte of andere vorm van langdurige afwezigheid. Indien in een voltallige groep een vervanger kan worden ingedeeld, wordt het lesgeld terugbetaald met een bedrag overeenkomend met het aantal lessen dat wordt gevolgd door de vervanger.
 • De tennis- of padelles gaat altijd door, tenzij de tennis- of padelleraar afbelt dan wel mededeling doet van afgelasting via de mail of app.
 • Eenmaal begonnen lessen worden niet ingehaald.
 • De tennis- of padelleraar beoordeelt of een tennis- of padelles wel of niet door kan gaan i.v.m. weersomstandigheden.
 • Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden (regen), wordt de 1e les niet ingehaald, de 2e wel, de 3e niet enz.
 • U heeft geen recht op inhaallessen bij uw afwezigheid terwijl er wel les wordt gegeven.
 • Privélessen worden alleen ingehaald mits minimaal 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de cursist.
 • Als een inhaalles gepland moet worden doordat de les door weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt door de tennisleraar in overleg met de leerlingen een alternatieve datum vastgesteld.
 • Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan waarmee de cursus oorspronkelijk begonnen is, wordt het totale aantal lessen of de prijs van de cursus evenredig aangepast. Dit gebeurt in overleg met de deelnemers.
 • De tennis- of padelleraren zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.
 • TC Ittersum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen deelnemen aan de lessen (om wat voor reden dan ook) en zal geen lidmaatschapsgeld terugbetalen.
 • De tennisleraren doen hun uiterste best om een geschikte tijd en groep te zoeken.
 • De door de tennisleraren gemaakte indeling is bindend.
 • Als er door derden (Overheid, Bestuur, Parkcommissie.) wordt bepaald dat er geen lesgegeven kan/mag worden of het park niet open mag, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • De cursist moet zich op het tennispark houden aan de opgestelde regels omtrent covid-19 bepaald door het RIVM, de KNLTB of het bestuur van de tennisclub.