Nieuws

Nieuws van de Penningmeester januari 2020

Hallo allemaal,

Een nieuw jaar is begonnen en voor degene die de nieuwjaarsreceptie hebben gemist: allemaal een gezond en sportief 2020.

Een korte terugblik op 2019 stemt het bestuur tevreden. Een toename van leden, een toename van de betrokkenheid op de competities (met de teleurstelling van uitloten), veel recreatieve toernooien, de financiën onder controle en het besluit om de verlichting op een hoger niveau te krijgen met LED. Kortom: een vereniging waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Een tweede ontwikkeling, wat meer op de achtergrond, is de samenwerking met de andere Zwolse verenigingen. Vanuit het Voorzittersoverleg Zwolse Tennisverenigingen wordt in samenwerking met de KNLTB onderzocht of en hoe wij eventueel onze samenwerking zouden kunnen intensiveren. Dit alles met de intentie het tennis in Zwolle in totaliteit te doen laten groeien, waarbij er ruimte is voor alle 7 verenigingen. In Deventer en Apeldoorn wordt er succesvol samengewerkt door de clubs. Wij willen eind januari samen kijken of wij een gezamenlijke visie kunnen formuleren, zodat wij helder krijgen waar wij met elkaar heen willen bewegen.

Een vooruitblik op 2020 ziet er ook mooi uit, al gloort en op de achtergrond toch ook wat zorgelijk donkere vlekjes. Want hoe moet het nu verder na de ALV als er geen voorzitter is en er nog maar vier bestuursleden zijn? Maar daarover later meer.

In week 6, zo het zich nu laat aanzien gaan we over op LED. Dat zal best even wennen zijn, want met meer en helderder licht kunnen we de ballen in het donker nog beter zien. En zie ze dan maar eens te raken. De voorjaarscompetitie is drukker bezet dan ooit met ook nu weer een teleurstellende loting voor de teams op de vrijdagavond tot gevolg. Verder is de toernooi- en activiteiten kalender bekend. Maar liefst 20 tennisevenementen gaan we organiseren waarbij er voor iedereen wel iets tussen zit. Voor meer info verwijs ik graag naar onze website (activiteiten 2020). Onze administratieve systemen krijgen een update waarmee we een nog betere service kunnen bieden. Gegevens overal actueel en meer invloed voor de leden op eigen gegevens en het regelen van de bardienst. Na de implementatie worden jullie op de hoogte gebracht van de definitieve wijzigingen.

 

 

 

Ook is er een ontwikkeling die het bestuur zorgen baart: het vrijwilligerswerk! Hieronder een opsomming van de plekken waar we echt nieuwe vrijwilligers voor nodig hebben.

  • De jeugdcommissie zoekt mankracht voor het (door)ontwikkelen van het jeugdbeleid, het organiseren van de jeugdclubkampioenschappen en hulp bij het organiseren van recreatieve toernooien voor de jeugd.
  • De commerciële commissie is gestopt nadat ze alle sponsorcontracten voor de komende tijd verlengd hebben. Er is echter geen opvolging voor deze contracten, contract met sponsoren door het jaar heen, zoeken van nieuwe sponsoren en het verzorgen van het prijzenfestijn bij ons open toernooi.
  • Het bestuur zoekt een voorzitter en een bestuurslid algemeen.

Tot slot een persoonlijk noot. Na ruim tien jaar in het bestuur te hebben gezeten, nu als voorzitter a.i., doet het me pijn dat we maar niemand kunnen vinden om dat stokje over te nemen ook al is er wel een opvolger voor mijn penningmeesterschap. We hebben echt al heel veel mensen gevraagd en hoewel we iedereen wel zouden willen vragen is dat gewoon niet te doen. Bij deze dus de oproep aan iedereen om nog één keer heel goed na te denken over een rol in het bestuur. Een voorzitter per toerbeurt, met twee (of meer) de rol van voorzitter oppakken, elk idee is bespreekbaar, want het blijft vrijwilligers werk.

Er is ook een feitelijk probleem: volgens de reglementen mag er door het bestuur geen besluit meer worden genomen als er minder dan 5 personen zitting hebben in het bestuur. Dit houdt dus in dat de ontwikkeling van de club stil blijft staan. De zittende bestuursleden voelen zich niet geroepen om de verantwoordelijkheden zonder 5e bestuurslid over te nemen. Er worden dan geen besluiten genomen en dat zal onze club niet te goede komen. Wij willen jullie nogmaals wijzen op het gemeenschappelijk belang van opvulling alle vrijwilligerstaken en niet in de laatste plaats die van voorzitter.

Ik reken op jullie!

Met groet, Martijn Nass

penningmeester en voorzitter a.i.

« Terug

» Nieuws archief