Nieuws

Nieuws van het Bestuur

Beste leden,

Het onderwerp Corona krijgt deze week weer steeds meer aandacht in het nieuws en dus ook in de tenniswereld. Ook ons bereiken inmiddels verhalen van teams die in quarantaine moeten en waar contactonderzoek uitgevoerd moet worden na positieve coronatesten.  Enorm veel regelwerk voor de clubs en vragen over het al dan niet doorgaan van competitiewedstrijden van betrokken teams.

Bij ons is dat gelukkig nog niet aan de orde. Tot nu toe gaan onze leden heel goed om met alle richtlijnen, maar –zoals dat gaat-  ook bij ons verslapt de aandacht hiervoor wel eens wat. En daarom willen we jullie nogmaals vragen om het uitgezette beleid nadrukkelijk na te leven en eventuele tegenstanders op ons park (competitie) hier ook over te informeren.  Alles om te voorkomen dat ook wij ineens voor verrassingen komen te staan.

Dus blijf die 1,5 meter afstand hanteren en scan de QR app als gezondheidscheck en, indien nodig, voor bron- en contactonderzoek.

Ondanks het feit dat het erop lijkt dat mogelijkheden eerder beperkt dan verruimd kunnen worden, kunnen we gelukkig  wel melden dat met ingang van vrijdag 25 september niet alleen de kleedkamers, maar ook de douches weer gebruikt kunnen worden! We zijn heel  blij dat we na het vertrek van Carola weer nieuwe schoonmakers hebben gevonden. Hiermee kunnen we de hygiëne weer beter waarborgen dan de laatste weken het geval geweest is.

Ook goed om weer positieve berichten te kunnen delen! Fijn om zo het weekend in te gaan…..

Vriendelijke groet,

Het bestuur

« Terug

» Nieuws archief