Nieuws

Van de Voorzitters 15 maart 2020

Ondanks dat Corona nog steeds beperkingen in de sport voor ons met zich meebrengt, kunnen we toch terugkijken op een goede week. De redenen hiervoor zijn dat er weer versoepelingen zijn aangekondigd en …. dat we kunnen terugkijken op onze eerste digitale ALV die deze week plaatsvond! Hierover meer in deze nieuwsbrief.

Onderwerpen die in deze nieuwsbrief aan bod komen:

 • Coronarichtlijnen versoepeld
 • Terugblik op de ALV
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Aanschaf containers
 • Klachtenprocedure
 • Oppimpen van de kantine
 • Afscheid Gerrit Veldman
 • Vacature penningmeester

Coronarichtlijnen versoepeld

Met ingang van dinsdag 16 maart a.s. is het weer mogelijk voor alle leden om te dubbelen! Er is lang naar uitgekeken maar vanaf dan mag het weer. De Clubapp wordt hier vanaf maandag weer op aangepast dus er kan dan weer gereserveerd worden voor het dubbelspel!

Daarnaast hebben Morris en Fried de mogelijkheid om met ingang van 16 maart weer met 4 leerlingen op een baan te trainen. 

De druk op de banen zal naar verwachting weer groter worden. En om iedereen de kans te geven te kunnen tennissen vragen we iedereen om nog steeds de regels rondom het reserveren van banen in acht te nemen. Dat betekent nog meer dan de afgelopen weken dat de leden verzocht wordt om zich te houden aan de afspraak dat je maximaal 1 keer per dag een baan reserveert (1 uur dubbelspel of 3 kwartier enkelspel) en alleen speelt op het tijdstip dat afgehangen wordt. ‘Creatief afhangen’, dat wil zeggen loze kwartiertjes overlaten, kan echt niet. Probeer daarom zoveel mogelijk aansluitend af te hangen,  reeds afgehangen speeltijden kun je daartoe zelf nog aanpassen. Het is natuurlijk leuk om nog even wat langer door te kunnen tennissen maar het beperkt andere leden om ook te kunnen tennissen. 

We hopen van harte dat we in de volgende Van de Voorzitters nog meer positief nieuws kunnen melden.  Hoe fijn zou het zijn als we weer wedstrijden kunnen spelen, gebruik kunnen maken van de vernieuwde Scala-app en kunnen tossen? En nog leuker zou het zijn als ook de kantine weer open kan. Zover is het allemaal nog niet maar we kijken er met z’n allen enorm naar uit!

Terugblik ALV d.d. 10 maart j.l.

Afgelopen woensdag vond de eerste digitale ALV van TC Ittersum plaats. Nadat van tevoren de werkwijze doorgenomen was, verliep de vergadering heel plezierig en goed!
Ca. 35 leden namen deel aan de vergadering. Hoewel een digitale vergadering soms wat ‘mat’ kan zijn, was dat bij deze vergadering absoluut niet het geval. Er werd veel informatie gedeeld, er werden veel (kritische) vragen gesteld maar ook complimenten gegeven. 

De notulen zullen binnenkort verspreid worden onder alle leden!

Een aantal punten uit de vergadering laten we nog even de revue passeren:

 • Fedde Heuvink en Hanneke Romer zijn benoemd als nieuwe bestuursleden
 • TCI onderzoekt de mogelijkheden om te starten met Old Stars Tennis
 • TCI onderzoekt alternatieve opties voor ons huidige toegangssysteem (nu nog sleutels voor de kantine, pasjes voor het hek -> straks mogelijk één geïntegreerd systeem)
 • Wim Looijen heeft namens de padelcommissie een uitgebreide presentatie gegeven over het haalbaarheidsonderzoek naar padelbanen op de club. Gehoopt wordt om op korte termijn de leden hierover verder bij te praten in een Bijzondere Ledenvergadering. De presentatie van Wim zal met de notulen van de ALV worden meegestuurd aan iedereen
 • De kascommissie heeft de jaarverslagen over 2020 goedgekeurd
 • De aanwezige leden hebben ingestemd met de begroting voor 2021
 • De Club van 100 is nieuw leven ingeblazen. Wim Looijen en Pim de Wildt zullen de Club van 100 leiden. Nieuwe leden voor deze club zijn van harte welkom. Informatie hierover is te vinden op de website van TCI. Voor aanmelding bij de Club van 100 kun je terecht bij Wim Looijen

Collectieve ongevallenverzekering

Alle leden en vrijwilligers die bij de KNLTB staan in geschreven (lid zijn bij TCI) kunnen, indien nodig, een beroep doen op de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is aanvullend op de eigen ongevallenverzekering.
De voorwaarde is dat het lid zich ten tijde van het ongeval voor een wedstrijd of training op of rond de tennisbaan of in de kantine bevindt. Ook leden die zich bezighouden met tennisgerelateerde activiteiten (zoals vrijwilligerswerk) kunnen hier een beroep op doen. Voor meer informatie, klik 
hier.

Aanschaf opslag-containers

2 april a.s. zullen achter de kantine 2 containers geplaatst worden. De trainers krijgen een container om hun materialen in op te bergen. De onderhoudsploeg krijgt extra ruimte om onderhoudsmateriaal op te slaan en om kleine werkzaamheden uit te voeren.
Hiermee komt er voor de kantine meer opslagruimte vrij voor voorraad in de oorspronkelijke container.

Nieuwe klachtenprocedure

Tijdens de ALV is ingestemd met de nieuwe klachtenprocedure. Deze vervangt de oude procedure uit 2005. Binnenkort zal deze procedure ook op de website van TCI te vinden zijn. Naast de aanmelding van Anton Beijer als lid voor de klachtencommissie, zijn we op zoek naar nog een lid dat deel wil uitmaken van de klachtencommissie. Daarnaast zijn we nog op zoek naar 2 nieuwe vertrouwenspersonen (één mannelijk lid en één vrouwelijk lid).  De ervaring leert dat deze commissie gelukkig niet vaak benaderd wordt. Maar mocht zich een situatie voordoen dan is het fijn om een dergelijke commissie te hebben. Heb je interesse en ben je bereid om incidenteel iets voor de club te doen? Neem dan contact met ons op!

Oppimpen van de kantine

Wie af en toe een blik naar binnen werpt heeft al gezien dat de kantine een ware metamorfose ondergaat. Een grote groep vrijwilligers is vrijwel dagelijks bezig om te verven, te lakken, te schuren etc. Naast het verfraaien van de kantine, worden er ook maatregelen getroffen om het galmen van het geluid in de kantine tegen te gaan. Hulde aan alle betrokkenen!

Afscheid Gerrit Veldman

Niet alleen het spelen van een partij tennis wordt bemoeilijkt door de Coronamaatregelen. Ook het in het zonnetje zetten van leden die zich jarenlang voor de club hebben ingezet, is helaas niet mogelijk. Een van de leden/vrijwilligers van het eerste uur is Gerrit Veldman. Hij heeft ontzettend veel voor de club betekend op diverse terreinen. Gerrit had in 2020 besloten dat hij per 1 januari 2021 wilde stoppen met zijn vrijwilligerswerk (gelukkig tennist hij nog wel bij TCI). Anton Tuinman heeft hem namens het Bestuur thuis opgezocht en met een passend cadeau bedankt. Gerrit, ook langs deze weg, nogmaals onze hartelijke dank!

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV heeft Stefan Hoogendijk laten weten dat hij na afloop van zijn termijn niet meer beschikbaar is als penningmeester. Hij heeft deze aankondiging bewust nu al gedaan omdat hij een opvolger graag grondig wil informeren en zaken goed wil kunnen overdragen.  Bij deze dus de oproep aan alle leden: wil je niet alleen tennissen maar wil je ook daadwerkelijk iets voor de club betekenen en vind je het leuk om ons enthousiaste Bestuur te versterken… meld je dan bij ons of bij Stefan Hoogendijk.

Tot ziens!

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp

« Terug

» Nieuws archief