Nieuws

Van de Voorzitters 7 maart 2022

De jaarlijkse ALV heeft weer plaatsgevonden. Dinsdag was de kantine gezellig vol en werd over en weer veel gedeeld. Ontzettend fijn dat we als bestuur onze leden weer gewoon kunnen ontmoeten om in gesprek te gaan. Wel zo prettig! Dank aan iedereen die ons van feedback voorzien heeft!

Padel

Iedereen heeft vast al die mooie betonvloer zien liggen, de basis voor de nieuwe padelbanen die daar binnen een maand moeten liggen!
Alhoewel er iets vertraging is opgelopen hopen we nog steeds op 2 april de officiële opening te kunnen houden. Deze wordt gecombineerd met de jaarlijkse open dag. In dit weekend vindt ook de finale van ons eigen Simple Signage toernooi plaats en de KNLTB voorjaarscompetitie begint dat weekend ook. Oftewel, er is bijna geen reden om niet bij TCI te zijn op zaterdag 2 april a.s.! Staat het al in jouw agenda?

Vanuit de Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uiteraard volgen nog de notulen maar nu vestigen we alvast even de aandacht op een paar onderwerpen die aan de orde kwamen:

  • Tot nu toe gaat de aanleg van de padelbanen naar wens. Dat betreft zowel de voortgang van de aanleg van de banen als de opdracht om binnen het budget te blijven

  • Er wordt nog hard gewerkt aan de aanschaf en vervolgens installatie van een nieuw toegangssysteem. Met dit systeem komen het huidige pasje (om toegang te krijgen tot het park) en de kantinesleutel te vervallen. Zodra meer duidelijk is over de uitwerking hiervan informeren we iedereen hier uiteraard over. Helaas ontbreekt een adequaat overzicht van sleutelgebruikers. Leden waarvan bij ons bekend is dat zij nu een sleutel hebben en straks ook toegang tot de kantine moeten kunnen krijgen, zullen we als eerste berichten.

  • De aangekondigde nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijke reglement zijn nog niet besproken. Helaas duren dit soort trajecten soms wat langer dan voorzien. Hiervoor zal binnenkort nog een aparte ALV georganiseerd worden

  • Ondanks Coronaperikelen eindigt TCI 2021 met een zeer goed financieel resultaat. Nu alles duurder lijkt te worden is het fijn een financiële buffer te hebben!

  • De kascommissie was zeer positief en heeft de jaarrekening goedgekeurd.

  • Tijdens de ALV is nog stilgestaan bij de aangekondigde ledenstop. Het bestuur heeft een voorlopig besluit genomen om een ledenstop in te stellen bij het bereiken van een ledenaantal van 810. Dit omdat er groei in ledenaantallen is te verwachten door de komst van padel en omdat we niet willen dat de druk op de banen groter wordt, met alle ambities die we als club hebben (zoals het organiseren van toernooien, competities, twee trainers met hun lessers en wellicht nog meer). We gaan daarbij uit van een door de KNLTB-gestelde norm van 90 leden per baan, wat dus neerkomt op 810 leden maximaal. Momenteel hebben we ruim 760 leden, dus de grens is niet ver van ons verwijderd. We gaan het verloop in het komende jaar monitoren en evalueren of deze grens realistisch is, of we onderscheid moeten maken in bezetting van de banen overdag, of door jeugdleden etc. 

  • Er is afscheid genomen van 2 bestuursleden, te weten Jan Diederik Kool (secretaris) en Stefan Hoogendijk (Penningmeester). Hun bestuurstermijn zat erop. Begrijpelijk dus, maar jammer om hun expertise en bijdragen aan het bestuurswerk te moeten missen. Hun opvolgers, Peter Groothedde en resp. Anton Beijer stonden echter al aan de zijlijn klaar en zij zijn na goedkeuring van de ALV geïnstalleerd. Het bestuur is daardoor nog steeds voltallig en daar zijn we enorm blij mee.

  • In de rondvraag werd opgemerkt dat het lijkt alsof sommige leden het niet zo nauw nemen met de hygiëne tijdens de bardienst. De koffiekopjes zien er vaak niet schoon uit. Helaas ligt de oorzaak hiervoor bij de vaatwasmachine die niet al te best meer is. Verzoek aan iedereen om het servies even goed te beoordelen als het uit de vaatwasser komt.

Tenslotte…

We hebben de afgelopen tijd op diverse fronten feedback van jullie, de leden, mogen ontvangen. Dat sterkt ons in het idee dat wij met elkaar de club vormen.  Dank dus voor alle input (gevraagd en ongevraagd) ten aanzien van de ontwikkelingen rondom padel, de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement, het meedenken over Coronamaatregelen etc. etc.
We nodigen jullie uit om dat vooral te blijven doen. Dat maakt het bestuurswerk nog leuker voor ons! En we zien dat dit de betrokkenheid over en weer vergroot en dat is van wezenlijk belang voor een gezonde vereniging!

Vriendelijke groeten,

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp

voorzitter@tcittersum.nl

« Terug

» Nieuws archief