Ledenadministratie

Wilt u lid worden van TCI of heeft u vragen over uw lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:

Theo en Betsy van der Weerd

Contactgegevens:

e-mailadres: administratie@tcittersum.nl

Contactgegevens:

Aureliavlinder 4

8016 HB  Zwolle

Tel. 038-4656892

Wilt u informatie over lesgelden of u aanmelden voor tennislessen klik hier