Ledenzaken

Organisatorisch behoren tot Ledenzaken: de ledenadministratie, de recreatiecommissie, de introductiecommissie en het toss-gebeuren.

  • De ledenadministratie is verantwoordelijk voor een, periodiek bijgewekte, ledenlijst. Zij verzorgt de aan- en afmeldingen van leden en de daarbij behorende correspondentie en registratie, alsmede de mutaties naar de KNLTB. Desgevraagd levert de ledenadministratie bepaalde managementinfo en/of overzichten voor de bestuursleden. Zij zorgt tevens voor de uitgifte van de ledenpassen en verstrekt zo nodig tijdelijke passen; de passen worden ingevoerd in het toegangscontrolesysteem van het tennispark. De ledenadministratie int de contributie d.m.v. automatische incasso en legt daarover verantwoording af aan de penningmeester. De ledenadministratie voert het beheer over het automatische afhangsysteem en delegeert daarin bevoegdheden naar de verschillende bestuurs-/commissieleden.
  • De recreatiecommissie organiseert verenigingsactiviteiten voor leden die niet op het terrein van technische zaken liggen. De commissie organiseert de wintercompetitie en parktoernooien zoals het midzomeravondtoernooi en het snerttoernooi.