PR / Commerciële zaken

Organisatorisch behoren tot PR/Commerciële Zaken:
 
de commerciële commissie, de website commissie en de redactiecommissie van de nieuwsbrief
 

De commerciële commissie is verantwoordelijk voor het actief werven van sponsoren voor advertenties, reclameborden, toernooien e.d. De commissie onderhoudt het contact met de sponsoren en regelt de administratie hieromtrent. Het opstellen, vormgeven en onderhoud van de reclameborden behoort ook tot het taakveld van de commissie evenals het bedenken van ideeën ter verkrijging van sponsorgelden.

De redactiecommissie van de nieuwsbrief verzorgt de inhoud en het uitbrengen hiervan. Zij initieert vernieuwingen en veranderingen en voert overleg met de commerciële commissie over evt. advertentieplaatsingen. De redactie is eindverantwoordelijk voor alle ingezonden stukken en verzorgt de verspreiding van het nieuwsbrief onder de leden en andere belanghebbenden via de mail. De nieuwsbrief verschijnt minimaal 6 x per jaar.

De websitecommissie moet de website up-to-date houden en leden stimuleren de website te gebruiken. Ook instrueren zij (nieuwe) gebruikers inzake het beheer van hun deel van de website en houden zij toezicht op eventueel misbruik van de site en de controle op niet verenigings/sporteigen zaken. Daarnaast beheren zij de computer in het clubhuis.