Ledenadministratie

Wilt u lid worden van TCI of heeft u vragen over uw lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:

Theo en Betsy vd Weerd

Contactgegevens:

e-mailadres: tci.ledenadm@gmail.com

Contactgegevens:

Aureliavlinder 4, 8016 HB Zwolle

Wilt u informatie over lesgelden of u aanmelden voor tennislessen klik hier