Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de periode van één kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden vóór 1 december.

Ledenadministratie TC Ittersum

p/a Van Houtenlaan 11, 8014 ZM Zwolle

tci.ledenadm@gmail.com

 

In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze regel afwijken.