Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de periode van één kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden vóór 1 december.

Ledenadministratie TC Ittersum
Aureliavlinder 4
8016 HB  Zwolle
 

administratie@tcittersum.nl

 

In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze regel afwijken.