Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de periode van één kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden vóór 1 december*.

Contactgegevens

T.a.v. Ledenadministratie TC Ittersum

Adres: Coreemarke 33 8016 LA Zwolle

E-mailadres: tci.ledenadm@gmail.com

 

*In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze regel afwijken.