Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de periode van één kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden vóór 1 december.

Ledenadministratie TC Ittersum

p/a Van der Cloostermarke 8

8016 KN  Zwolle

 

administratie@tcittersum.nl

 

In bijzondere gevallen kan het bestuur van deze regel afwijken.