Oproep nieuwe leden jeugdcommissie

Beste tennis ouder,

Leuk dat uw kind tennist bij TC Ittersum! Om alles op het gebied van jeugdzaken ook dit jaar weer zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is de jeugdcommissie op zoek naar versterking! Momenteel bestaat de jeugdcommissie uit vier leden en we zouden graag zien dat er één of meerdere enthousiaste mensen bijkomen.

Wilt u geen zitting nemen in een commissie, dan valt er ook te denken aan het organiseren of begeleiden van vaste projecten, zoals bijvoorbeeld de voorjaarscompetitie. Buiten een dergelijk project hoeft u niets te doen, maar u zou de jeugdcommissie wel ontlasten.

Geen vereniging kan zonder vrijwilligers. Ook wij niet. Mogen we een beroep op u doen?

We horen het graag.

Namens het bestuur,

Yvonne Looyen, Voorzitter