Club van 100

Beste leden van TC Ittersum,

De Commerciële Commissie introduceert binnen TC Ittersum De Club van 100. In deze e-mail lezen jullie wat de club van 100 is en doet en hoe je lid wordt van de Club van 100.

Wat is “De Club van 100”?

De Club van 100 is een groep tennisliefhebbers van binnen of buiten de vereniging die het niet bij woorden laat, maar hun enthousiasme voor en betrokkenheid bij TC Ittersum in een financiële bijdrage omzetten.

Wat is het doel van “De Club van 100”?

Leden van TC Ittersum betalen contributie waarmee alle noodzakelijke uitgaven worden gedaan. Toch blijven er altijd wensen onvervuld omdat daarvoor binnen de begroting geen ruimte is.

Doelstelling van “De Club van 100” is het financieel ondersteunen van diverse activiteiten rondom tennis binnen TC Ittersum. Hierbij moet men denken aan:

·     Ondersteunen van ledenactiviteiten, zowel voor jeugd als senioren

·     Onderhoud/verbetering park en clubhuis

·     Aanschaf materialen

Uitgangspunt is dat alle leden profiteren van de ondersteuning en dat de resultaten voor iedereen zichtbaar zijn.

Wie kunnen lid worden van “De Club van 100”?

Iedereen, zowel leden als niet leden (individueel, als groep of als Team) van TC Ittersum kunnen lid worden, maar ook bedrijven. Het lidmaatschap voor particulieren kost EUR 50,- per jaar en voor bedrijven EUR 100,- per jaar.

Hoe word je lid van “De Club van 100”?

Lid worden is heel eenvoudig. Je wordt lid van “De Club van 100” door de vereniging te machtigen om één keer per jaar EUR 50,- af te schrijven (voor particulieren) of EUR 100,- (voor bedrijven). Hiervoor moet men een machtigingsformulier invullen en sturen naar de Commerciële Commissie. Het bedrag wordt dan automatisch afgeschreven. Elk jaar daarna wordt in de maand januari het bedrag automatisch afgeschreven tenzij voor 31 december van het voorgaande kalenderjaar het lidmaatschap van De Club van 100 is opgezegd bij de Commerciële Commissie.

Klik hier voor het machtigingsformulier.

Wat krijg je als lid van “De Club van 100”?

·       Vermelding van naam op het “De Club van 100” bord dat op een prominente plaats in de kantine komt te hangen.

·       Vermelding van naam op de website.

·       Een exclusieve “De Club van 100” handdoek met daarop geborduurd “De Club van 100” 

·       Minimaal 1x per jaar een overleg om samen de bestedingsdoelen te bepalen

·       Updates via de e-mail over de stand van zaken in De Club van 100

·       1x per jaar een activiteit voor leden van De Club van 100. Alleen het lid mag gratis deelnemen. Eventuele aanhang mag tegen betaling mee. Dit geldt ook voor bedrijven, groepen of teams, hier mag 1 persoon gratis deelnemen.

Vragen?

Neem contact op met iemand van de Commerciële Commissie.

Met sportieve groet,

Commerciële Commissie TC Ittersum