Corona protocol

Coronaprotocol                                                                                            4 juli 2020

 

Het Coronaprotocol van TC Ittersum is in lijn met:

 

Dit protocol wordt gedeeld met alle leden van TCI via de website en de mail. Iedereen wordt geacht hier kennis van te hebben genomen alvorens het park te betreden en zich conform dit protocol te gedragen!

 

Het Bestuur van TCI heeft bij de bestuursvergadering van 9 juli, aan de hand van de KNLTB richtlijnen een aantal versoepelingen mbt het tennispark doorgevoerd.

 

De gemeente kan handhaven op naleving van het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten. Het niet naleven van de maatregelingen en het protocol kan leiden tot disciplinaire maatregelingen, proces-verbaal en boetes.

 

Corona contactpersonen TCI

 • Stefan Hoogendijk (penningmeester bestuur TCI) is benoemd tot coronacoördinator. Hij is bereikbaar voor alle reguliere vragen m.b.t. Corona via secretaris.tci@gmail.com. Karel Schoenmaker (algemeen bestuurslid TCI) is contactpersoon voor het Coronabeleid in de kantine. Ook hij is bereikbaar via secretaris.tci@gmail.com.

 

Voor alle richtlijnen die hieronder vermeld staan, geldt de 1,5 meter richtlijn. Bij alle activiteiten op het park wordt deze 1,5 meter in acht genomen. Deze wordt hierna daarom niet expliciet meer vermeld.

 

Aanwezigheid op het park

 • Vrij spelen is alleen toegestaan als leden vooraf digitaal (via de KNLTB club app) een baan hebben gereserveerd.
 • In de beschikbaarheid van de banen is al ruimte vrijgehouden voor les-banen
 • De banen kunnen worden geserveerd vanaf 09.00 uur tot 23.00 uur
 • Leden kunnen 1 keer per dag een baan reserveren (vanaf 1 juli: dubbelspel 60 minuten, enkelspel 45 minuten)
 • Leden hebben altijd een KNLTB ledenpas bij zich, zodat ze kunnen aantonen dat ze lid zijn van TCI in het geval van controle door handhaving of toezichthouders
 • Vanaf de toegang van het park volgen de leden de looplijnen naar de baan. Deze looplijnen zijn aangegeven. De fietsenstalling mag weer worden gebruikt mits men de noodzakelijk 1,5 en de hiervoor genoemde looplijnen aanhoud.

 

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Leden komen alleen naar het park als zij (of een gezinslid) niet verkouden zijn, niet niezen/hoesten, geen keelpijn hebben, geen verhoging hebben (vanaf 38 graden)
 • Leden nemen eigen ballen mee om te tennissen en markeren deze (dit geldt niet voor trainingen)
 • Leden nemen indien gewenst eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek
 • Leden geven geen handen of high fives. Ze vermijden elke vorm van fysiek contact

 

Richtlijnen voor het Tossen

 • Op woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur zijn de banen 1 en 2 gereserveerd voor het tossen (dames)
 • Op vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur zijn de banen 3, 4, 5, 6 en 7 gereserveerd voor het tossen
 • Hou tijdens het wachten de 1.5 meter afstand in acht.

 

Richtlijnen voor de kantine en terras

 • De kantine en het terras zijn geopend van 19.30 tot 23.00 uur op maandag t/m vrijdag. Op zaterdag en zondag is de kantine/het terras open van 13.30 tot 18.00 uur.
 • Te allen tijde 1.5 meter afstand houden.
 • Het aantal stoelen/plaatsen dat beschikbaar is, is voldoende om iedereen na afloop van het tennisspel, in de kantine/op het terras te ontvangen. In theorie kan iedereen hier ca. 45 minuten aanwezig zijn (omdat daarna de volgende spelers weer naar de kantine/het terras komen). Uitgangspunt is daarom dat iedereen na 45 minuten plaatsmaakt voor de volgende bezoekers. Als niet alle banen volledig in gebruik zijn, dient hier pragmatisch mee te worden omgegaan. De bardienstmedewerkers bekijken of de regels nageleefd worden en kunnen, indien nodig, de leden hierop aanspreken. Van leden wordt hierin de volledige medewerking verwacht
 • Er zijn maximaal 2 bardienstmedewerkers tegelijk ingeroosterd
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot andere gasten en de bardienstmedewerkers
 • Leden volgen altijd de looproute en instructies via de aangebrachte markeringen (inclusief 1,5 meter vlakken voor de eventuele wachtrij) en laten ook stoelen staan op de plaats die is aangegeven op de vloer
 • Als leden de kantine/het terras verlaten, zal de bardienstmedewerker vuil serviesgoed weghalen en de tafels en stoelen reinigen. Pas daarna kunnen andere leden plaats nemen aan deze tafels
 • Contactoppervlakken en aanraakpunten worden elk uur door de bardienst-medewerker(s) schoongemaakt en bij sluiting van de kantine
 • De kantine, inclusief vloer, vaatwasser, afvalbakken, spoelbakken, sanitair, etc. wordt dagelijks schoongemaakt
 • Koelingen, magazijn, schappen/stellingen etc. worden regelmatig schoongemaakt door vaste schoonmakers

 

Richtlijnen sanitair/hygiëne

 • Richtlijnen worden via social media/mail gedeeld met de leden en tevens via posters kenbaar gemaakt in de kantine/op het terras en bij de ingang van het park
 • Toiletten bij de kleedkamers en het invalidentoilet zijn met ingang van 1 juli a.s. geopend, om de 1.5 te garanderen is 1 persoon per toiletblok toegestaan. Bij meerdere personen die naar het toilet willen, dien je aan de bar te wachten op je beurt.
 • Kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten
 • Handen worden gewassen (voor en na het toiletbezoek) met zeep en afgedroogd met papieren handdoekjes bij de toiletten waarna ze in de prullenbakken worden gedeponeerd
 • In de voorruimte van het toilet zijn desinfectiedoekjes en schoonmaakmaterialen aanwezig waarmee leden na toiletgebruik het toilet dienen te reinigen
 • Uit oogpunt van hygiëne wordt alle servies (ook glazen) gereinigd in de vaatwasser (de spoelbak bij de tap wordt dus niet gebruikt)

 

Over regels en richtlijnen valt soms te twisten. In het geval van TCI is geprobeerd ‘the best of both worlds’ te kiezen. Oftewel, ons houden aan wettelijke richtlijnen en ondertussen toewerken naar het ‘nieuwe normaal’.

 

Alle genoemde maatregelen hangen samen met het motto dat het Bestuur wil uitdragen:

 

Zorg voor elkaar, heb lief en geniet zoveel mogelijk van wat wel mag en kan!