Home

Welkom Bij T.C. Ittersum

Welkom op de website van TC Ittersum, met meer dan 700 leden een van de grootse tennisverenigingen van Zwolle. Ons park beschikt over een ruim en gezellig clubhuis, 9 led-verlichte kunstgrasbanen die het hele jaar uitstekend bespeelbaar zijn en tennislessen voor jong en oud.

 

 

 

Nieuws

Van de Voorzitters 11 oktober

Breng je stem uit en genereer extra inkomsten voor de aanleg van padelbanen!

Een verkorte editie om jullie te vragen je stem uit te brengen in het kader van de actie RABO Clubsupport. Hiermee kan de vereniging extra financiële middelen verkrijgen. Deze willen we inzetten voor de realisatie van de Padelbanen.

We zitten op dit moment in de laatste fase van het offerte-traject. Extra inkomsten voor de financiering zijn altijd meer dan welkom.

Dus wat let je? En stem op jouw favoriete vereniging, en dat is natuurlijk TC Ittersum! Gebruik hiervoor de volgende link. Je kunt jouw stem uitbrengen als je zelf ook rekeninghouder bij de Rabobank bent!

(Vind Tennis Club Ittersum in de deelnemende clubs uit de regio IJSSELDELTA!)

Hartelijk dank voor jouw stem en steun. 

Vriendelijke groeten,

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp                 

voorzitter@tcittersum.nl

Foute Avond 13 november

Hallo allemaal, daar zijn we weer! Deze keer met een uitnodiging voor 

De Foute Avond

De Foute Avond bestaat uit een tennisgedeelte en een binnenprogramma. Wat is nou eigenlijk een foute avond? Nou, in de eerste plaats hopen we dat je fout verkleed komt, geheel naar je eigen maatstaven. Of je dat al doet voor het tennissen, of pas voor het binnenprogramma, dat laten we geheel aan jou over. Niets moet, alles mag, maar er wordt wél een prijs uitgeloofd voor de meest foute outfit!

Tja, en dan het tweede deel in de kantine… het zou fout zijn om daar nu al te veel over te zeggen, maar een paar kernwoorden zijn: gezellig, scherp zijn, geluk hebben en muziek. Daar laten we het even bij. Dus:

Wat: tennissen en gezelligheid; je tennisniveau is absoluut onbelangrijk! 

Wanneer: 13 november van 19:00-21:00 uur tennissen en daarna een binnenprogramma

Waar: bij TCI uiteraard

Kosten: €5 per persoon

LET OP: TCI volgt de corona richtlijnen van de KNLTB. Omdat er ook een binnenprogramma is betekent dit dat we bij binnenkomst je QR-code moeten controleren. Heb je geen geldige code, dan kan je dus niet meedoen met het binnenprogramma. We hopen op je medewerking!

Heb je je opgegeven en kun je toch niet komen? Meld je dan alsjeblieft zo snel mogelijk af. We gaan er natuurlijk vanuit dat je komt als je je hebt opgegeven!

Opgeven doe je door voor 1 november een mail te sturen naar:

Pijlen in visgraatmotief van rechts naar links

 

recreatiecie@gmail.com

Tot gauw, de recreatie commissie

OldStarts tennis: blijf fit, scherp en sociaal actief!

Wil je (weer) bewegen en ben je benieuwd hoe leuk bewegen in combinatie met tennis is? Heb je jarenlang getennist, maar lukt het niet meer om volledig te tennissen, vanwege bijvoorbeeld een blessure? Heb je vroeger getennist en zou je het toch weer willen proberen op een aangepast niveau? Doe dan mee met OldStars Tennis bij TC Ittersum. Blijf fit, scherp en actief! Vrijdag 8 oktober is de kick-off om kennis te maken met OldStars Tennis.

 

Wat is OldStars tennis?

OldStars tennis is geschikt voor alle ouderen (vanaf 55+)  die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven bewegen én voor ouderen die ooit tennis hebben gespeeld en nu door bijvoorbeeld een blessure niet meer tennissen. Met de aangepaste spelvorm én begeleiding liggen er prachtige kansen om op de tennisbaan actief te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Bewegen en het verbeteren van jouw coördinatie en motoriek staan centraal, gecombineerd met tennis. OldStars tennis wordt begeleid door een tennisleraar en begeleiders.

 

Sociaal ook actief

Naast bewegen staan bij OldStars tennis ook het ontmoeten en sociaal contact centraal. Ontmoet nieuwe mensen onder het genot van een kopje koffie!

 

Kick-off vrijdag 8 oktober

Op 8 oktober start de kick-off van OldStars tennis bij TC Ittersum. Kom vrijblijvend kijken hoe leuk het is. Trek sportieve kleding aan. Heb je geen tennisracket? Dan kun je deze de eerste keren lenen. Na de kick-off zijner elke vrijdagmorgen twee trainingen, van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 12.00 uur.

 

Programma: 

10.30 uur: inloop en introductie met koffie en thee

11.00 uur: kennismakingstraining

12.00 uur: afsluiting met lunch

 

Informatie en aanmelden

Wil je graag aanwezig zijn bij de kick-off? Of heb je vragen over OldStars tennis? Mail dan naar secretaris@tcittersum.nl.

Van de Voorzitters 25 september 2021

Even weer een update om iedereen op de hoogte te houden van bijvoorbeeld de nieuwste richtlijnen rondom de corona maatregelen in onze kantine!

Coronamaatregelen

Met ingang van zaterdag 25 september a.s. wordt landelijk nieuw beleid ingevoerd. Een afspiegeling hiervan is ook van toepassing op kantines, en dus ook bij ons op de club. Dat betekent dat ook bij TCI door de bardienst gevraagd kan worden om een Coronatoegangsbewijs te tonen evenals een identiteitsbewijs. Dit geldt voor kantinebezoekers van 14 jaar en ouder.

Een Coronatoegangsbewijs is echter niet nodig als leden:

  • iets bestellen bij de bar en vervolgens met de consumpties naar buiten gaan
  • gebruik willen maken van het toilet of de kleedkamers

Een Coronatoegangsbewijs is wel nodig als leden:

  • in de kantine komen en daar wat langer willen blijven, bijvoorbeeld om daar wat te nuttigen

Het Coronatoegangsbewijs kan men vooraf via de Corona Check app  (op de mobiele telefoon) verkrijgen. Vergeet dus niet de mobiele telefoon en identiteitskaart mee te nemen als je in de kantine wat wilt gaan drinkenJ

Voortgang Padelcommissie

Het overgrote deel van de toezegde financiële middelen (uit verkoop van certificaten) is inmiddels binnen. Daarnaast heeft de gemeente ons de omgevingsvergunning verleend en loopt nu de bezwaarprocedure.

Nog meer nieuwe vrijwilligers…

Onlangs werd via de mail de oproep gedeeld om iemand te vinden die de cateringpakketten voor de competitie wil samenstellen. We kregen daar een aantal reacties/tips op. En naar aanleiding daarvan zijn Angelique Sip en Esther Anemaat bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. De eerste competitiedag ontvingen we meteen al de complimenten van een bezoekende club dat TCI het weer goed voor elkaar had! Hulde voor alle betrokkenen bij de organisatie van de competitie!

Oldstars tennis gaat nu echt van start: Kick off bijeenkomst vrijdag 8 oktober a.s.

Naast de opkomst van Oldstars voetbal, Oldstars rugby, Oldstars tafeltennis etc. gaat nu ook TCI starten met Oldstars tennis. De Pelikaan ging ons hierin voor maar vanaf oktober dus ook in Zwolle Zuid! We starten met een Kick off en daarna zijn er wekelijkse bijeenkomsten.

Voor wie?        Het gaat vooral om de doelgroep (55 plussers) die graag wil bewegen maar die het niet meer lukt om met een reguliere sportclub mee te doen. Bijvoorbeeld voor mensen die vroeger getennist hebben maar dit nu op een aangepast niveau willen oppakken. Maar ook mensen die gewoon meer willen bewegen en dat graag zouden combineren met tennis in aangepaste vorm, kunnen hun hart ophalen bij Oldstars tennis.

De poster en flyers die in Zwolle Zuid verspreid zijn, richten zich vooral op belangstellenden die nog geen lid van TCI zijn. Maar uiteraard zijn ook de huidige leden van TCI, die zich herkennen in het hierboven geschetste profiel van de deelnemers, van harte welkom om mee te doen.

Naast bewegen staat ook het ontmoeten en sociaal contact centraal. Onderdeel van de bijeenkomst is ook een gezamenlijke kop koffie!

Wanneer?       Elke vrijdag van 10.00 – 11.00 uur
Afhankelijk van het aantal belangstellenden kan er ook een tweede groep van 11.00 – 12.00 uur starten.

Door wie?       De trainingen worden verzorgd door eigen leden. Jan Kamstra (lid TCI) gaat de trainingen organiseren, samen met een aantal leden die de groepjes zal gaan begeleiden.

Start                De Kick off bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 oktober a.s

Programma Kick off:       10.30 uur        Inloop en introductie met koffie en thee
                                        11.00 uur        Kennismakingstraining
                                        12.00 uur        Afsluiting met lunch (aangeboden door het Ouderenfonds)

Aanmelding:   Belangstellenden voor de Kick Off bijeenkomst van 8 oktober a.s. kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@tcittersum.nl

Afhangsysteem voor de tennisbanen

Het lijkt al heel lang geleden maar voor Corona werden banen afgehangen via het digitale bord dat bij de ingang van de kantine te vinden is. Vervolgens is de KNLTB Club app ingezet zodat mensen vanuit huis een baan konden reserveren. De noodzaak om vanuit huis te reserveren is komen te vervallen nu de kantine weer open mag en er geen speciale maatregelen meer nodig zijn. Daarnaast zien we dat het afhangen via de app ervoor zorgt dat het gebruik van de banen niet efficiënt is. Daardoor blijven banen soms leeg (terwijl ze wel gereserveerd waren) of er zitten gaten in ‘de tijd’ waardoor er niet optimaal gebruik van de banen gemaakt kan worden. We kregen hier steeds meer klachten over van leden.

Het bestuur heeft daarom in haar laatste vergadering besloten dat het abonnement op de Club app per 1 januari a.s. ontbonden zal worden. Dat betekent dat er vanaf dat moment weer gebruik wordt gemaakt van het digitale bord en het afhangen alleen nog maar op het park kan gebeuren.
We realiseren ons dat er leden zullen zijn die het jammer vinden dat de digitale app verdwijnt. Deze bood zeker voordelen. Maar bij het naast elkaar zetten van de voor- en nadelen werd duidelijk dat het digitale bord de meeste voordelen biedt voor zowel de club als de leden, het is een eerlijker systeem en zal weer meer reuring brengen op het park (nu is het soms meer een ‘komen en gaan’ van tennissers waardoor het onderlinge sociale aspect lijkt te verdwijnen).

Sponsorborden

De commerciële commissie zal zelf nog een keer de aandacht vestigen op alle sponsoren die zich de afgelopen periode aan onze club hebben verbonden. Maar let eens op alle borden die inmiddels rond de verschillende banen hangen…. Het worden er echt steeds meer!

Tenslotte

Zoals te lezen is in deze editie, gebeurt er weer veel. We zijn blij met alle ontwikkelingen en leden die hier hun steentje aan bijdragen. Zonder vrijwilligers geen club!
Volgende week hebben de mannen van de onderhoudsploeg hun jaarlijkse gezellige bijeenkomst waarbij ze eerst tennissen en daarna in de kantine met een lekkere maaltijd afsluiten. Uiteraard zal een delegatie van het bestuur aanwezig zijn om hen ook deze keer weer voor hun bewezen diensten te bedanken. Maar ook hierbij willen we namens alle leden dank zeggen aan alle leden die zich wekelijks inzetten om ons park zo goed te onderhouden! Respect voor hun inzet!

Vriendelijke groeten,

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp                

voorzitter@tcittersum.nl

» Nieuws archief