Home

Welkom Bij T.C. Ittersum

Welkom op de website van TC Ittersum, met bijna 700 leden een van de grootse tennisverenigingen van Zwolle. Ons park beschikt over een ruim en gezellig clubhuis, 9 led-verlichte kunstgrasbanen die het hele jaar uitstekend bespeelbaar zijn en tennislessen voor jong en oud.

 

 

 

Nieuws

Van de Voorzitters 7 mei 2021

Hoewel de maatregelen in de wedstrijdsport van kracht blijven, en er weinig verder versoepeld wordt in de sport, mogen we onderling wel weer een beetje meer in de tennissport. Niet dat het rustig was op de vereniging, want de banen zijn overdag en ’s avonds goed bezet en dat is een mooi gezicht! Richting de zomer hopen we op een routekaart naar meer mogelijkheden op het park, waarbij samen een drankje doen in de kantine of op het terras wel hoog op de verlanglijst staat. Voor nu praten we jullie weer even bij over de laatste ontwikkelingen en verder zijn er nog enkele praktische mededelingen, zoals de vooraankondiging van de Bijzondere Leden Vergadering ten aanzien van eventuele toekomstige Padelbanen.

Interne competitie via de Match app (voorheen Scala app)

De interne competitie mag deze week weer van start, en de animo is groot. Voor de onderlinge wedstrijden die wel mogen, zijn in het dubbelen maar liefst 10 poules samengesteld, en in het enkelspel 7 poules. Net als andere jaren, maken leden zelf de onderlinge afspraak wanneer er getennist wordt en is het zaak dat je via de KNLTB-app een baan afhangt. Voor de duidelijkheid melden we hierbij nog dat voor het reserveren van de banen dezelfde regels gelden als voor het recreatief tennissen; dat wil zeggen 1 uur voor het dubbelspel en 45 min voor het enkelspel. Alle namen van de deelnemers dienen dus ingevuld te worden bij het reserveren van de baan!

Nieuwe leden toernooi

Zoals het er nu naar uitziet, behoort het Nieuwe Ledentoernooi tot 7 juli helaas niet tot de mogelijkheden volgens de laatste berichtgeving. Dat is erg jammer aangezien de voorbereidingen door de jeugdcommissie en de recreatiecommissie, in samenwerking met de trainers, in volle gang waren. Voor de nieuwe jeugdleden gelden deze beperkingen niet, zij gaan op 30 mei ’s ochtends tegen elkaar spelen. Bij deze dan ook het vriendelijke verzoek aan deelnemers van de Interne Competitie om op 30 mei in de ochtend geen onderlinge wedstrijden in te plannen omdat de banen nodig zijn.

Banen reserveren

Afgelopen week bleek er iets te zijn veranderd wat betreft het reserveren via de app. De ledenadministratie heeft veel vragen daarover gekregen. De KNLTB heeft een wijziging aangebracht in het reserveringsysteem waardoor het niet meer mogelijk is om op maandag voor de dagen in de daaropvolgende week te reserveren. Vanaf heden kun je op z’n vroegst exact een week van tevoren een baan reserveren op het uur precies. Wanneer je bijvoorbeeld voor een woensdag een baan wilt reserveren om 10 uur, dan kun je reserveren precies een week eerder vanaf 10 uur ’s ochtends, en niet daarvoor al.

Voorjaarscompetitie, zomeravondcompetitie en jeugdcompetitie

De voorjaarscompetitie zal definitief niet doorgaan, en wordt doorgeschoven naar het najaar onder de naam KNLTB competitie 2021. Inmiddels zijn alle aanvoerders door de competitieleider op de hoogte gebracht. De zomeravondcompetitie hebben we jammer genoeg ook moeten annuleren. De jeugdcompetitie kan misschien in verkorte vorm nog wel doorgaan met 5 speeldagen vanaf 28 mei. Na de volgende persconferentie zal hier meer duidelijkheid over komen.

Voortgang ontwikkelingen rondom Padel

Zoals aangekondigd tijdens de ALV van 10 maart jl. is het bestuur voornemens om op korte termijn een digitale BLV (Bijzondere Leden Vergadering) te organiseren om aan leden instemming te vragen voor de plannen om Padelbanen te realiseren bij TCI. Er wordt door de commissie hard gewerkt aan een businesscase die binnenkort aan het bestuur gepresenteerd wordt en waarvoor toestemming wordt gevraagd. Indien het bestuur akkoord geeft, volgt op 8 juni de BLV. Noteer deze datum alvast in de agenda, de officiële uitnodiging volgt nog.

Baanverlichting

Graag brengen we nog even het uitdoen van de baanverlichting onder de aandacht. Als vereniging hebben we de afspraak dat wanneer je de laatste speler op de baan bent, je de baanverlichting uitdoet. Wellicht weet nog niet iedereen hoe de baanverlichting uitgeschakeld moet worden nu we over zijn gestapt naar LED-verlichting. Waar voorheen de verlichting met een schakelaar werd uitgezet, gebeurt dit inmiddels via de Ipad die in het halletje bij de entree van de kantine hangt. Per baan kan de verlichting handmatig worden uitgeschakeld. Aan jullie het vriendelijke verzoek bij het verlaten van het park de verlichting uit te schakelen als je de laatste bent. Mochten er nog meer lampen branden, aarzel dan ook niet om deze eveneens uit te doen.

Introducées

In verband met Corona beperkingen was het niet mogelijk om introducées mee te nemen om te tennissen. Vanaf heden geldt het originele beleid weer dat leden per jaar 1 x een introducée mee mogen nemen in de daluren (overdag en in het weekend). Deze informatie kun je uitgebreid nalezen op de website.

Opknappen van de kantine

De renovatie van de kantine is al een aantal keren aan bod gekomen, maar nu is de kantine helemaal klaar en wat heeft het een frisse uitstraling! De rode gordijnen zijn vervangen voor grijze, er zijn geluidsdempende plafondschermen opgehangen met spotjes en hangplantjes en de muren zijn allemaal gewit. Als de kantine straks weer open mag, hopen we jullie daar met plezier weer te ontmoeten. Dan kan ieder met eigen ogen het nieuwe uiterlijk van de kantine bewonderen. Nogmaals heel hartelijk dank aan alle clubleden die zich belangeloos hebben ingezet en bijzondere dank ook aan Wim van der Worp die een kinderhoek voor het clubhuis geschonken heeft zodat ook de kleinsten zich binnen kunnen vermaken.

Penningmeester gezocht

Stefan Hoogendijk heeft onlangs aangekondigd zijn termijn als penningmeester uit te dienen, maar niet te verlengen. Heb jij talent voor begrotingen en jaarrekeningen, en draag je de club een warm hart toe? Dan zijn we per kalenderjaar 2022 op zoek naar jou, bij voorkeur zelfs nog dit jaar zodat voor een warme overdracht kan worden gezorgd. Voor meer informatie kun je mailen naar voorzitterTCI@gmail.com.

Overlijdensberichten

Onlangs ontvingen we het droevige bericht van het overlijden van:

 • Driesje Bruggeman- Vels op 4 april j.l. Via haar zoon vernamen we dat Driesje veel sociale contacten te danken had aan het lidmaatschap van TCI, zij waren ons allen daar zeer erkentelijk voor

 • Hennie de Vos- Hoekman op 26 april j.l. Zowel Hennie als haar man Bouke hebben beiden bij TCI getennist. 

Beide families hebben een condoleance kaart van ons ontvangen waarin we onze deelneming uitspreken.

Vriendelijke groeten,

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp

Van de Voorzitters 15 april

We hadden gehoopt deze keer al met wat versoepelingen te kunnen komen. Dat lukt ten dele, maar helemaal blij zijn we natuurlijk pas als de kantine en/of het terras weer open kunnen… nog even geduld, weten we inmiddels!

Toch een lichtpunt richting versoepeling: start wedstrijden via de KNLTB Match App

Jullie hebben het in de KNLTB-mail al gelezen, we mogen weer interne wedstrijden via de KNLTB Match App spelen (voorheen de Scala app). Hierover wordt een dezer dagen nog via de mail naar alle senior leden gecommuniceerd. Vanaf 3 mei kunnen we gedurende zes weken binnen poules tegen elkaar spelen. Vooral nieuwe leden willen we aanmoedigen om zich hiervoor in te schrijven. Belangstellenden worden op niveau ingedeeld. Dit is dé manier om andere leden te leren kennen en de eerste wedstrijden aan te gaan op ons park!

Nu is het wachten nog op een ‘Go’ om ook weer het tossen op te pakken. Zodra dat mogelijk is berichten we dat hier!

Voorzichtige voorbereidingen opening kantine

Achter de schermen wordt alweer toegewerkt naar het openen van de kantine. Dat betekent dat de keuken/voorraadruimte helemaal op z’n kop gezet is, dat er naar de benodigde inkopen gekeken is en dat ook alweer met Manon en Rebi contact gezocht is over het inroosteren van de bardiensten. Als we toestemming krijgen om open te gaan…. dan willen we daar ook geen dag langer mee wachten!

Nieuwe leden

Omdat we dit jaar geen Open Tennisdag konden organiseren, hebben we een actie uitgezet via social media. Dat dit goed is opgepakt blijkt: we hebben ruim 60 nieuwe leden kunnen inschrijven in de afgelopen weken. Daarmee komen we op een totaal van 734 leden!

We heten al deze nieuwe leden van harte welkom bij TCI en we hopen jullie veel op de baan te zien! Binnenkort zal er nog contact met jullie worden opgenomen om te horen hoe de eerste ervaringen bij TCI zijn.

Op 13 juni a.s. vindt het nieuwe-leden-toernooi plaats. Reserveer deze datum alvast in je agenda! Dit evenement biedt je de gelegenheid om andere nieuwe leden te leren kennen, kennis te maken met de trainers, etc.

Vriendjesmaand

Niet alleen in het werven van volwassen leden zijn we actief, het is in april ook ‘Vriendjesmaand’. De KNLTB creëert samen met verenigingen en tennisleraren de mogelijkheid om nieuwe jeugdspelers aan te trekken door eigen jeugdleden te stimuleren in april vriendjes mee te nemen naar de tennisles. Deze introductie-actie doet het goed bij TCI. Zo mochten we de afgelopen weken tussen de 10 - 20 enthousiaste jongelingen op de club begroeten.  Dit heeft geleid tot een vijftal nieuwe jeugdleden die als ze willen, tot de zomer nog een aantal tennislessen kunnen volgen bij de jeugdtrainers. 

Sommigen zijn zelfs zo enthousiast dat er alweer vriendjes van vriendjes mee zijn gekomen. Mocht u dit bericht voor het eerst lezen: ook volgende week is er nog les (voor de meivakantie begint) en uw zoon/dochter mag nog steeds een vriendje meenemen naar de les!

Nieuwe containers geplaatst

Op 2 april jl. zijn de containers geplaatst voor de opslag van lesmaterialen en voor materieel van de onderhoudsploeg. Dank aan alle veteranen die ervoor hebben gezorgd dat de containers op een mooie vlakke ondervloer konden staan en… dat ze in elkaar gezet konden worden! Het mooie is dat ze eigenlijk nauwelijks opvallen op het park: ze staan tussen de ‘garage’ en de opslagruimte van de kantine in.

Tot ziens!

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp

 

Van de Voorzitters 15 maart 2020

Ondanks dat Corona nog steeds beperkingen in de sport voor ons met zich meebrengt, kunnen we toch terugkijken op een goede week. De redenen hiervoor zijn dat er weer versoepelingen zijn aangekondigd en …. dat we kunnen terugkijken op onze eerste digitale ALV die deze week plaatsvond! Hierover meer in deze nieuwsbrief.

Onderwerpen die in deze nieuwsbrief aan bod komen:

 • Coronarichtlijnen versoepeld
 • Terugblik op de ALV
 • Collectieve ongevallenverzekering
 • Aanschaf containers
 • Klachtenprocedure
 • Oppimpen van de kantine
 • Afscheid Gerrit Veldman
 • Vacature penningmeester

Coronarichtlijnen versoepeld

Met ingang van dinsdag 16 maart a.s. is het weer mogelijk voor alle leden om te dubbelen! Er is lang naar uitgekeken maar vanaf dan mag het weer. De Clubapp wordt hier vanaf maandag weer op aangepast dus er kan dan weer gereserveerd worden voor het dubbelspel!

Daarnaast hebben Morris en Fried de mogelijkheid om met ingang van 16 maart weer met 4 leerlingen op een baan te trainen. 

De druk op de banen zal naar verwachting weer groter worden. En om iedereen de kans te geven te kunnen tennissen vragen we iedereen om nog steeds de regels rondom het reserveren van banen in acht te nemen. Dat betekent nog meer dan de afgelopen weken dat de leden verzocht wordt om zich te houden aan de afspraak dat je maximaal 1 keer per dag een baan reserveert (1 uur dubbelspel of 3 kwartier enkelspel) en alleen speelt op het tijdstip dat afgehangen wordt. ‘Creatief afhangen’, dat wil zeggen loze kwartiertjes overlaten, kan echt niet. Probeer daarom zoveel mogelijk aansluitend af te hangen,  reeds afgehangen speeltijden kun je daartoe zelf nog aanpassen. Het is natuurlijk leuk om nog even wat langer door te kunnen tennissen maar het beperkt andere leden om ook te kunnen tennissen. 

We hopen van harte dat we in de volgende Van de Voorzitters nog meer positief nieuws kunnen melden.  Hoe fijn zou het zijn als we weer wedstrijden kunnen spelen, gebruik kunnen maken van de vernieuwde Scala-app en kunnen tossen? En nog leuker zou het zijn als ook de kantine weer open kan. Zover is het allemaal nog niet maar we kijken er met z’n allen enorm naar uit!

Terugblik ALV d.d. 10 maart j.l.

Afgelopen woensdag vond de eerste digitale ALV van TC Ittersum plaats. Nadat van tevoren de werkwijze doorgenomen was, verliep de vergadering heel plezierig en goed!
Ca. 35 leden namen deel aan de vergadering. Hoewel een digitale vergadering soms wat ‘mat’ kan zijn, was dat bij deze vergadering absoluut niet het geval. Er werd veel informatie gedeeld, er werden veel (kritische) vragen gesteld maar ook complimenten gegeven. 

De notulen zullen binnenkort verspreid worden onder alle leden!

Een aantal punten uit de vergadering laten we nog even de revue passeren:

 • Fedde Heuvink en Hanneke Romer zijn benoemd als nieuwe bestuursleden
 • TCI onderzoekt de mogelijkheden om te starten met Old Stars Tennis
 • TCI onderzoekt alternatieve opties voor ons huidige toegangssysteem (nu nog sleutels voor de kantine, pasjes voor het hek -> straks mogelijk één geïntegreerd systeem)
 • Wim Looijen heeft namens de padelcommissie een uitgebreide presentatie gegeven over het haalbaarheidsonderzoek naar padelbanen op de club. Gehoopt wordt om op korte termijn de leden hierover verder bij te praten in een Bijzondere Ledenvergadering. De presentatie van Wim zal met de notulen van de ALV worden meegestuurd aan iedereen
 • De kascommissie heeft de jaarverslagen over 2020 goedgekeurd
 • De aanwezige leden hebben ingestemd met de begroting voor 2021
 • De Club van 100 is nieuw leven ingeblazen. Wim Looijen en Pim de Wildt zullen de Club van 100 leiden. Nieuwe leden voor deze club zijn van harte welkom. Informatie hierover is te vinden op de website van TCI. Voor aanmelding bij de Club van 100 kun je terecht bij Wim Looijen

Collectieve ongevallenverzekering

Alle leden en vrijwilligers die bij de KNLTB staan in geschreven (lid zijn bij TCI) kunnen, indien nodig, een beroep doen op de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is aanvullend op de eigen ongevallenverzekering.
De voorwaarde is dat het lid zich ten tijde van het ongeval voor een wedstrijd of training op of rond de tennisbaan of in de kantine bevindt. Ook leden die zich bezighouden met tennisgerelateerde activiteiten (zoals vrijwilligerswerk) kunnen hier een beroep op doen. Voor meer informatie, klik 
hier.

Aanschaf opslag-containers

2 april a.s. zullen achter de kantine 2 containers geplaatst worden. De trainers krijgen een container om hun materialen in op te bergen. De onderhoudsploeg krijgt extra ruimte om onderhoudsmateriaal op te slaan en om kleine werkzaamheden uit te voeren.
Hiermee komt er voor de kantine meer opslagruimte vrij voor voorraad in de oorspronkelijke container.

Nieuwe klachtenprocedure

Tijdens de ALV is ingestemd met de nieuwe klachtenprocedure. Deze vervangt de oude procedure uit 2005. Binnenkort zal deze procedure ook op de website van TCI te vinden zijn. Naast de aanmelding van Anton Beijer als lid voor de klachtencommissie, zijn we op zoek naar nog een lid dat deel wil uitmaken van de klachtencommissie. Daarnaast zijn we nog op zoek naar 2 nieuwe vertrouwenspersonen (één mannelijk lid en één vrouwelijk lid).  De ervaring leert dat deze commissie gelukkig niet vaak benaderd wordt. Maar mocht zich een situatie voordoen dan is het fijn om een dergelijke commissie te hebben. Heb je interesse en ben je bereid om incidenteel iets voor de club te doen? Neem dan contact met ons op!

Oppimpen van de kantine

Wie af en toe een blik naar binnen werpt heeft al gezien dat de kantine een ware metamorfose ondergaat. Een grote groep vrijwilligers is vrijwel dagelijks bezig om te verven, te lakken, te schuren etc. Naast het verfraaien van de kantine, worden er ook maatregelen getroffen om het galmen van het geluid in de kantine tegen te gaan. Hulde aan alle betrokkenen!

Afscheid Gerrit Veldman

Niet alleen het spelen van een partij tennis wordt bemoeilijkt door de Coronamaatregelen. Ook het in het zonnetje zetten van leden die zich jarenlang voor de club hebben ingezet, is helaas niet mogelijk. Een van de leden/vrijwilligers van het eerste uur is Gerrit Veldman. Hij heeft ontzettend veel voor de club betekend op diverse terreinen. Gerrit had in 2020 besloten dat hij per 1 januari 2021 wilde stoppen met zijn vrijwilligerswerk (gelukkig tennist hij nog wel bij TCI). Anton Tuinman heeft hem namens het Bestuur thuis opgezocht en met een passend cadeau bedankt. Gerrit, ook langs deze weg, nogmaals onze hartelijke dank!

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de ALV heeft Stefan Hoogendijk laten weten dat hij na afloop van zijn termijn niet meer beschikbaar is als penningmeester. Hij heeft deze aankondiging bewust nu al gedaan omdat hij een opvolger graag grondig wil informeren en zaken goed wil kunnen overdragen.  Bij deze dus de oproep aan alle leden: wil je niet alleen tennissen maar wil je ook daadwerkelijk iets voor de club betekenen en vind je het leuk om ons enthousiaste Bestuur te versterken… meld je dan bij ons of bij Stefan Hoogendijk.

Tot ziens!

Agnes Klijnstra en Anja Holtkamp

Update coronamaatrdegelen

Update (Bron: KNLTB Centrecourt) d.d. 24 februari ‘21

De lockdown inclusief de avondklok blijft tenminste gelden t/m maandag 15 maart. Op maandag 8 maart maakt het kabinet de balans op en wordt bekend hoe het verder gaat in de periode na 15 maart. Vooralsnog gelden onderstaande richtlijnen voor TCI dus ook t/m 15 maart. Dit betekent dat de kantine gesloten blijft, wedstrijden nog niet mogelijk zijn en volwassenen vanaf 27 jaar met maximaal 2 personen mogen tennissen. 

Wat betekent dit voor de leden van TCI?

Gewijzigde maatregelen vanaf 3 maart

Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen in groter groepsverband. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden. Dubbelen is voor hen mogelijk. Ook interne wedstrijden op de club zijn toegestaan.

Maatregelen die worden verlengd

Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen met 2 personen. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan. 

Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt nog steeds een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand; dit is exclusief trainer. 

Reserveren

Graag wijzen we jullie erop dat het nog steeds verplicht is om af te hangen/reserveren. Hierbij is het niet toegestaan om op naam van iemand anders te reserveren.
Omdat in Corona tijd de beschikbaarheid van banen beperkt is, is vorig jaar besloten dat het meenemen van introducés tijdelijk niet wenselijk is. We kunnen ons voorstellen dat deze afspraak aan de aandacht is ontsnapt maar we willen jullie hier nog even aan herinneren want we zien de laatste tijd toch weer vaker introducés op de baan verschijnen.

Indien niet-leden overdag bij ons willen tennissen dan kunnen zij een baan huren. Dat is mogelijk tegen betaling van 
€ 20,- per uur. Meld het dan even bij de ledenadministratie zodat een toegangspas uitgegeven kan worden en de reservering in het systeem vermeld staat.

Ten slotte

We hopen van harte dat de trend van kleine versoepelingen zich door zal gaan zetten. Het gaat helaas niet lukken om de geplande ALV van 10 maart a.s. in de kantine te organiseren. Maar dat is niet erg, de voorbereidingen voor de digitale ALV zijn in volle gang. Heb jij je al aangemeld voor deze Algemene Leden Vergadering? 

Let op: wil jij de digitale ALV bijwonen, meld je dan uiterlijk 2 maart via de mail aan bij secretaris.tci@gmail.com.

Tot ziens?!

Bestuur TC Ittersum

» Nieuws archief