Home

Welkom Bij T.C. Ittersum

Welkom op de website van TC Ittersum, met meer dan 700 leden een van de grootse tennisvereniging van Zwolle. Ons park beschikt over een ruim en gezellig clubhuis, 9 verlichte kunstgrasbanen die het hele jaar uitstekend bespeelbaar zijn en tennislessen voor jong en oud.

 

Nieuws

Nieuwe coronamaatregelen… wat betekenen deze voor TCI?

Waren we net een beetje gewend aan de nieuwe richtlijnen waar we ons aan hadden te houden….komt er weer een nieuwe  serie aan maatregelen. Allemaal heel begrijpelijk, maar ook jammer. Toch prijzen we ons gelukkig dat er nog getennist kan worden, want er zijn genoeg Zwollenaren voor wie de sport volledig stil komt te liggen.

Voor nu zijn de afspraken helder en delen we die graag met jullie:

Volwassenen vanaf 18 jaar

 • Er mag getennist worden in groepen van maximaal 4 personen (dus geen indraai) , met 1,5 meter afstand in het veld
 • Er dient nog steeds vooraf een baan gereserveerd te worden via de Club app
 • Er mag nog gelest worden in groepsverband
 • Georganiseerde wedstrijden komen te vervallen. Dat betekent dat:
 • De competitie 2020 per direct stopt en ook niet uitgespeeld zal worden (aanvoerders ontvangen hierover een apart bericht)
 • Het tossen voorlopig geen doorgang kan vinden
 • Een nieuwe ronde met de Scala app nog niet opgestart  kan worden

Jeugd tot 18 jaar

 • Er mag getennist worden in groepen (ongeacht groepsgrootte)
 • Er mag gelest worden in groepen (ongeacht groepsgrootte)
 • De competitie 2020 komt te vervallen
 • Interne wedstrijdjes (met eigen jeugdleden) mogen wel gehouden worden op het park, maar zonder publiek

Overige richtlijnen:

 • De kantine en terras/kleedkamers/douches/toiletten blijven voorlopig gesloten
 • Het invalidentoilet blijft open in geval van nood
 • De kantine kan (ondersteunend aan het tennis) door trainers en bestuur gebruikt worden (zonder gebruik te maken van de horeca faciliteiten), tot een maximum van 4 personen.
 • Het is niet toegestaan om zonder reservering op het park te zijn
 • Voor het betreden van het tennispark dien je je handen goed te wassen
 • Toeschouwers zijn nog niet welkom
 • Nog steeds dienen we na het tennissen het park direct te verlaten
 • De 1,5 meter afstand blijft vanzelfsprekend de norm

We realiseren ons dat het er zeker niet gezelliger op wordt, maar laten we genieten van dat wat wel mag…. En dat is onze basis; tennissen!

En daarbij wensen we iedereen ook nu nog steeds heel veel plezier!

Vriendelijke groeten,

Het bestuur

En alweer nieuws van het Bestuur.....

Beste leden,

Na het bekend worden van de nieuwe landelijke Corona maatregelen en vervolgens de informatie vanuit de KNLTB informeren we jullie hierbij over de consequenties van deze maatregelen voor onze leden.

Allereerst willen we melden dat we heel erg blij zijn dat we gewoon kunnen blijven tennissen, want dat is toch waar het in eerste instantie om te doen is!

 • Het recreatief tennissen kan blijven zoals dat nu ook al is (inclusief digitaal reserveren)
 • Het tossen kan door blijven gaan op de daarvoor bestemde dagen (tijdens competitie op donderdagavond, daarna weer op vrijdag)
 • Het lessen gaat onverminderd door (Fried en Morris zijn er dus gewoon)
 • En ….. de competitie 2020 kan na een flitsende start vervolgd worden

Waar we helaas mee te maken hebben is dat een aantal randvoorwaarden is gesteld waaraan we ons allemaal hebben te houden voor in elk geval de komende 3 weken. Dat zijn geen leuke boodschappen, we weten dat voor veel leden het tennissen misschien wat minder leuk wordt. Maar willen we kunnen blijven tennissen dan hebben we hier mee te maken, hoe zuur dat ook is.

Faciliteiten op het park:

 • Sportkantines moeten sluiten, dus ook onze kantine.
 • Mensen die iets willen nuttigen tussen wedstrijden door dienen dus zelf iets mee te nemen.
 • Bezoek/publiek  is niet toegestaan op het park (niet bij trainingen, noch bij wedstrijden)
 • Voor jeugdteams t/m 17 jaar geldt dat jeugdcoördinatoren, wedstrijdplanners en ouders die moeten rijden naar uitwedstrijden onderdeel uit maken van het begeleidende team en dus op ons park mogen blijven.
 • Kleedkamers/douches/toiletten in de kantine zijn gesloten omdat deze alleen maar via de kantine te bereiken zijn. Het invalidentoilet blijft wel geopend.
 • Het is de bedoeling dat iedereen na afloop van het vrij spelen, de training of een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk het park verlaat.

Competitie:

 • TCI hecht er aan om de teams de gelegenheid te geven de competitie voort te zetten. Dit geldt zowel voor de donderdagavond,  vrijdagavond, de zaterdag als de zondag (jeugd).
 • Om aan de landelijke richtlijnen te kunnen voldoen en om het wachten zoveel mogelijk te beperken ontkomen we er niet aan om een aantal wijzigingen in de speeltijden door te voeren. 
 • Arjan informeert de aanvoerders van de teams over de bijzonderheden rondom de voortgang van de competitie. Andersom kunnen aanvoerders met specifieke vragen over de competitie met hem contact opnemen.

Zoals gezegd, het is niet fijn dat er weer restricties gaan gelden. We hopen dat we over niet al te lange tijd ook sociale element van het partijtje tennis weer kunnen bieden op het park.

Voor nu hopen we dat we iedereen op de baan blijven zien, en in goede gezondheid!

Vriendelijke groeten,

het Bestuur

Nieuws van het Bestuur

Beste leden,

Het onderwerp Corona krijgt deze week weer steeds meer aandacht in het nieuws en dus ook in de tenniswereld. Ook ons bereiken inmiddels verhalen van teams die in quarantaine moeten en waar contactonderzoek uitgevoerd moet worden na positieve coronatesten.  Enorm veel regelwerk voor de clubs en vragen over het al dan niet doorgaan van competitiewedstrijden van betrokken teams.

Bij ons is dat gelukkig nog niet aan de orde. Tot nu toe gaan onze leden heel goed om met alle richtlijnen, maar –zoals dat gaat-  ook bij ons verslapt de aandacht hiervoor wel eens wat. En daarom willen we jullie nogmaals vragen om het uitgezette beleid nadrukkelijk na te leven en eventuele tegenstanders op ons park (competitie) hier ook over te informeren.  Alles om te voorkomen dat ook wij ineens voor verrassingen komen te staan.

Dus blijf die 1,5 meter afstand hanteren en scan de QR app als gezondheidscheck en, indien nodig, voor bron- en contactonderzoek.

Ondanks het feit dat het erop lijkt dat mogelijkheden eerder beperkt dan verruimd kunnen worden, kunnen we gelukkig  wel melden dat met ingang van vrijdag 25 september niet alleen de kleedkamers, maar ook de douches weer gebruikt kunnen worden! We zijn heel  blij dat we na het vertrek van Carola weer nieuwe schoonmakers hebben gevonden. Hiermee kunnen we de hygiëne weer beter waarborgen dan de laatste weken het geval geweest is.

Ook goed om weer positieve berichten te kunnen delen! Fijn om zo het weekend in te gaan…..

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Nieuws van de voorzitters/update corona maatregelen

Beste mensen,

 • Vanaf vrijdag 11 september hoeft er geen papieren gezondheidscheck in de kantine meer afgelegd te worden. We vervangen het papier door een QR code. Je scant deze code iedere dag dat je gebruik maakt van de kantine/het terras/de tent. Deze gegevens worden alleen gebruikt als binnen 2 weken een Corona besmetting bij een bezoeker geconstateerd is.
  De QR code wordt breed gedeeld op het park (in de kantine, op de tafeltjes).
 • Carola, onze schoonmaakster die 2 keer per week de kantine/sanitair reinigt, gaat ons verlaten. Daarom zijn we op zoek naar iemand die gedurende 1 of 2 dagen (ca. 1,5 uur per keer) kan vrijmaken om de werkzaamheden van Carola over te nemen (tegen betaling). Heb je interesse laat het dan weten door een mail te sturen naar secretaris.tci@gmail.com . Voor vragen kun je contact opnemen met Anja Holtkamp, 0624267808.
 • De kleedkamers zijn weer beperkt open gesteld (max. 2 spelers tegelijk in de kleedkamer)
 • Zodra er een opvolger voor Carola is aangetrokken, zullen de douches ook weer open gesteld worden.
 • Vrijdag 11 september start de competitie 2020. Dat betekent dat er gedurende de periode van 11 september t/m 23 oktober a.s. niet vrij getennist kan worden op de vrijdagavond. Het tossen van de vrijdagavond is in deze periode verschoven naar de donderdag
 • Mocht je het nog niet gezien hebben en vraag je je af waarom er een blauw witte tent op ons mooie park staat (tussen baan 1/2 en baan 6/7): om tijdens de competitie de Corona richtlijnen te kunnen naleven met alle tennisspelers op het park, was behoefte aan tijdelijke uitbreiding van zitgelegenheid (aanvulling op kantine/terras), welke ook bij minder goed weer beschutting biedt. Deze tent kan daarin voorzien.

Vriendelijke groeten, Het bestuur

» Nieuws archief