AED Instructies

De AED ligt in de gangkast.

Maar wat moet je doen als zich een situatie voordoet, waarin de AED wellicht moet worden gebruikt. Zijn er getrainde mensen aanwezig? Fijn ,zo niet dan kun je hieronder lezen hoe deze gebruikt moet worden. De AED zelf ophalen en instructies opvolgen die de AED geeft. Een “patient” is in de eerste minuten het beste schokbaar tijdens een reanimatie. Dat is de meerwaarde van de AED, dat hij in de beginfase van een reanimatie direct ingezet kan worden. De overlevingskansen nemen hierdoor enorm toe. Is er iemand die 112 kan bellen? Anders zelf doen, Zorg dat je geen kostbare tijd verliest.

Gebruikersinformatie voor AED gebruikers

 • De AED mag alleen worden aangesloten als de patiënt: bewusteloos is, niet reageert op aanspreken en aanschudden en niet ademhaalt. (geen ademhaling betekent ook geen hartslag, dus geen hartslagcontrole uitvoeren, alleen een ademhalingscontrole).

 • Terwijl één hulpverlener reanimeert, sluit een tweede hulpverlener de AED volgens de aanwijzingen aan. Schakel de AED direct in met de groene Aan/UIT knop. De AED geeft gesproken instructies. Achter op de AED zit een zakje met twee plakkers die volgens de aanwijzingenrechts boven op de borst en links opzij van de patiënt worden geplakt
 • De AED aansluiten terwijl de andere door masseert. Degene die de plakkers aansluit, kan er wel omheen of ze snel aansluiten als de andere de twee beademingen uitvoert. NOOIT zomaar de massages onderbreken. DE BLS(Basic Life Support) is belangrijk om mee door te gaan en zo kort mogelijk de massages onderbreken, alleen als de AED dus aanwijzingen geeft dat je moet stoppen voor de ritme controle, dan kun je stoppen!! De aanwijzingen van de AED opvolgen, evt Shock toedienen/ of NIET als het niet shockbaar is. Dan zo snel mogelijk massages vervolgen, indien noodzakelijk.
 • Als er maar 1 hulpverlener is dan de AED plakkers snel opbrengen en zo snel mogelijk de massages continueren en de aanwijzingen van de AED opvolgen.
 • De AED heeft slechts 2 knoppen, de groene AAN/UIT knop en de rode SCHOK knop.
 • Dit type AED geeft uit zichzelf nooit en schok; het apparaat geeft een advies aan de hulpverlener nadat het een analyse heeft uitgevoerd op de patiënt.
 • Zorg ervoor dat niemand tijdens de analyse het slachtoffer aanraakt!
 • Bij de instructie “geef schok”, de rode knop indrukken.
 • Zorg er voor dat niemand tijdens het geven van de schok het slachtoffer aanraakt!
 • Blijf de instructies die de AED geeft opvolgen totdat de ambulance er is en de ambulancehulpverleners de instructies overnemen.
 • De AED plakkers laten zitten, ook als de patient weer bij bewustzijn komt. De patient kan evt weer een ritmestoornis krijgen en nogmaals  in een reanimatietoestand terecht komen. De AED blijft om de twee minuten een ritmecontrole doen. Ook als de ambulance arriveert, het apparaat eerst aan laten staan. De ambulancemedewerkers kunnen rustig hun apparatuur aansluiten en verwijderen het apparaat wanneer hun apparatuur aangesloten zit.