Kader tennisles versus instructies

logo 

 

Versie januari 2024 

Kader Tennisles vs instructies 

  • Trainingen en speelgerechtigheid: het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur op de tennisbanen van TC Ittersum tennisles te hebben van of tennisles te (laten) geven door, een contractueel niet als zodanig aan TC Ittersum verbonden trainer. 
  • Het onder leiding of toezicht van een derde laten gebruiken van materialen welke niet in eigendom zijn van de speler(s) zelf, zoals ballenmachines, oefenwandpanelen of trainingshulpmiddelen is evenmin toegestaan. 
  • Onder tennisles wordt verstaan het (laten of doen) spelen van tennis waarbij het hoofddoel van het verblijf van de speler of spelers op de baan is het geven van instructies aan, dan wel het structureel ontvangen van instructies van derden m.b.t. tennistactiek dan wel technische adviezen inzake slag- of balhandling. 
  • Structureel instructiegeven (zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan): Structureel instructiegeven wordt gedefinieerd als het organiseren van losse of herhaalde en geplande sessies (al dan niet tegen betaling) waarbij een derde op een gestructureerde manier instructies en training aanbiedt aan één of meer andere spelers op een baan met als enige of hoofddoel het verbeteren van de technische, tactische of strategische vaardigheden. 
  • Collegiale instructie tijdens het spelen (toegestaan): 

 

Collegiale instructie (les) geven aan elkaar wordt gedefinieerd als het delen van tips, advies, of het geven van enkele aanwijzingen aan medespelers tijdens informele tennis- of oefensessies. Deze vorm van instructie is beperkt tot sporadische en informele momenten waarop spelers elkaar ad-hoc helpen zonder dat er sprake is van een georganiseerde lesstructuur. Het primaire doel is om medespelers aan te moedigen en te ondersteunen bij hun tenniservaring en plezier op de baan. 

Kader Tennisles vs instructies-01-2024.pdf