Organisatie

Het Bestuur

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.

Naam Functie Contactgegevens
Aize van der Woude Voorzitter [email protected]
Anton Beijer Penningmeester [email protected]
Peter Groothedde Secretaris [email protected]
Fedde Heuvink Bestuurslid Facilitaire Zaken  
Hanneke Romer Bestuurslid Ledenzaken  
Heleen Schoo Bestuurslid  

Ledenzaken

Organisatorisch behoren tot Ledenzaken: de ledenadministratie, de recreatiecommissie, de introductiecommissie en het toss-gebeuren.

De ledenadministratie is verantwoordelijk voor een, periodiek bijgewekte, ledenlijst. Zij verzorgt de aan- en afmeldingen van leden en de daarbij behorende correspondentie en registratie, alsmede de mutaties naar de KNLTB. Desgevraagd levert de ledenadministratie bepaalde managementinfo en/of overzichten voor de bestuursleden. Zij zorgt tevens voor de uitgifte van de ledenpassen en verstrekt zo nodig tijdelijke passen; de passen worden ingevoerd in het toegangscontrolesysteem van het tennispark. De ledenadministratie int de contributie d.m.v. automatische incasso en legt daarover verantwoording af aan de penningmeester. De ledenadministratie voert het beheer over het automatische afhangsysteem en delegeert daarin bevoegdheden naar de verschillende bestuurs-/commissieleden.

De recreatiecommissie organiseert verenigingsactiviteiten voor leden die niet op het terrein van technische zaken liggen. De commissie organiseert o.a. de wintercompetitie en parktoernooien zoals het midzomeravondtoernooi en het snerttoernooi.

Technische zaken

Organisatorisch behoren tot Technische Zaken: de Technische Commissie, de Jeugdcommissie en de tennistrainers.

De technische commissie en de jeugdcommissie hebben soortgelijke verantwoordelijkheden waarvan de ene commissie ten aanzien van seniorleden, de ander ten aanzien van juniorleden. Beiden zijn verantwoordelijk voor het indelen van de competitieteams en de baanindeling bij competities en toernooien. Daarnaast onderhoudt men het contact met de afdeling wedstrijdtennis van de KNLTB. Verder bewaakt men de overgang van juniorleden naar seniorlid en voert men, indien nodig, overleg met de tennistrainers. Tijdens toernooien en competitie heeft men nauw contact met de clubhuiscommissie.De tennistrainers roosteren lessen in en geven lessen aan leden van TC Ittersum. Daarnaast geven ze adviezen omtrent tenniszaken en participeren zij actief in de jeugdcommissie. Over het geven van lessen en zaken hieromtrent is op deze site een aparte pagina aanwezig onder de button reglementen.

Facilitaire zaken

Organisatorisch behoren tot Facilitaire Zaken: de parkcommissie, de clubhuiscommissie en de bardienstcommissie.

De parkcommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het tennispark: de banen, de tennismuur, de parkeerplaats, de rijwielstalling, de bijgebouwen, het terras, het speelterrein, de verlichting, het hekwerk, de bestrating en het buitenmeubilair. Daarnaast onderhoudt men de groenvoorziening. Ten aanzien van het clubhuis heeft men regelmatig contact met de clubhuiscommissie.

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het clubhuis, zowel van binnen als buiten. Men zorgt voor de schoonmaak van het clubhuis en het materieel in de keuken, de apparatuur in de keuken en achter de bar. Daarnaast regelt men de in- en verkoop van consumptieartikelen, houdt men de voorraad op peil en bewaakt deze voor wat betreft vers- en houdbaarheid. De commissie regelt de administratie van in- en uitgaande gelden en verricht betalingen van inkopen en gas, water en licht. Omtrent het laatste onderhoudt men nauw contact met de penningmeester.

De bardienstcommissie roostert de kantinediensten en is verantwoordelijk voor bezetting tijdens bepaalde activiteiten.

PR / Communicatie en Commerciële zaken

Organisatorisch behoren tot PR/Communicatie en Commerciële Zaken: de commerciële commissie, de websitecommissie en de communicatiecommissie.

De commerciële commissie is verantwoordelijk voor het actief werven van sponsoren voor advertenties, reclameborden, toernooien e.d. De commissie onderhoudt het contact met de sponsoren en regelt de administratie hieromtrent. Het opstellen, vormgeven en onderhoud van de reclameborden behoort ook tot het taakveld van de commissie evenals het bedenken van ideeën ter verkrijging van sponsorgelden.

De communicatiecommissie verzorgt alle communicatie rondom nieuws en evenementen via FB, Instagram en Twitter. Tevens zorgt zij voor het de opmaak van evt. flyers e.d.

De websitecommissie moet de website up-to-date houden en leden stimuleren de website te gebruiken. Ook instrueren zij (nieuwe) gebruikers inzake het beheer van hun deel van de website en houden zij toezicht op eventueel misbruik van de site en de controle op niet verenigings/sporteigen zaken. Tevens beheert zij het algemene e-mailadres '[email protected]' en gebruikt dit adres om via de website mail naar de leden te versturen.