Historie TC Ittersum

De tennisclub is op 21 april 1974 opgericht als een afdeling Lawn Tennis van de omnivereniging SVI. Bij de oprichting waren ± 6o mensen aanwezig. Er werd gespeeld op banen van hardcourt en sintels op sportpark "De Siggels". Tijdens de competitieperiode moesten banen worden ingehuurd achter de Stilosporthal terwijl in de zomerperiode op het voetbaltrainingsveld drie noodbanen werden aangelegd.

Oprichting TC Ittersum

Op 20 maart 1985 werd de zelfstandige vereniging TC Ittersum opgericht en kon er gewerkt worden aan de nieuwbouwplannen aan de Van Houtenlaan, 5 Kunstgrasbanen werden daar gerealiseerd.

Verhuizing

Op 11 april 1986 vond de verhuizing plaats naar ons huidige tennispark "De Kommaat". De volgende stap was de bouw van een clubhuis. Het moest er fraai uitzien en voldoende ruimte bieden voor een vereniging met 400 tot 500 leden. Dat laatste bleek al snel een te lage schatting, want er was zoveel belangstelling dat het ledental groeide naar 900 en het park moest worden uitgebreid met nog eens 4 verlichte kunstgrasbanen. Ondanks deze uitbreiding viel een ledenstop niet meer te voorkomen en ontstond er een wachtlijst, waarop aspirant-leden soms wel 2 jaar moesten staan voordat ze daadwerkelijk lid konden worden.

Ook het clubhuis bleek te klein en eind negentiger jaren werd dan ook besloten om het clubhuis te renoveren. Tegelijkertijd werd het terras aangepakt.
Op 9 juni 2001 vond de feestelijke opening plaats van een prachtig vernieuwd clubhuis.

Op dit moment is er geen wachtlijst meer en heeft de vereniging een kleine 700 leden, waarmee ze nog altijd een speler van formaat is in de Zwolse tenniswereld. Naast een prachtige accommodatie heeft TCI ook een gedegen financiële basis, die maakt dat zaken als periodiek onderhoud voldoende zijn geborgd. Vanaf haar oprichting heeft TCI altijd kunnen draaien met behulp van de vele vrijwilligers. Dit is tot op heden een belangrijke kurk waarop TCI drijft.