Bardiensten

Beleid bardiensten

Ieder lid van TCI dient twee bardiensten per jaar te verzorgen. Uitgezonderd van deze verplichting zijn leden die:

 

1. Jonger zijn dan 18 jaar óf ouder dan 70 jaar (voor een praktische uitvoering geldt de vrijstelling vanaf 1 januari van het jaar waarin men 71 jaar wordt)
2. In het betreffende kalenderjaar lid zijn geworden;
3. Student zijn, de bardienstcommissie kan om bewijs hiervoor vragen;
4. Andere vrijwilligersactiviteiten voor TCI verrichten. Deze moeten wel bekend zijn bij de bardienstcommissie;
5. Gekozen hebben voor afkoop; 
6. Daglid zijn

 

En dan zijn er nog de uitzonderingen die kunnen gelden bij (tijdelijke) uitval om fysieke/mentale redenen of wegens bijzondere familieomstandigheden. Beslissing hierover ligt bij de bardienstcommissie en/of het bestuur. 

 Tot 1 februari van het nieuwe jaar krijgt ieder lid de tijd

- om zelf twee bardiensten in te plannen en vast te leggen in de KNLTB-app, of

- aan te geven dat hij/zijn kiest voor afkoop, of

- aan te geven waarom hij/zij vindt dat deze verplichting niet voor hem/haar geldt.

Voor vragen over bovenstaande dient  - ook als het niet lukt met de reserveringen in de KNLTB-app - voor 1 februari van het desbetreffende jaar contact opgenomen te worden met de bardienstcommissie via [email protected].

Leden die geen twee bardiensten hebben ingepland/geen afkoop hebben gekozen/geen uitzondering zijn conform bovenstaande richtlijnen zullen na 1 februari worden ingepland door de barroostercommissie. Er wordt random ingepland. Kun je niet ingepland worden, dan is afkoop aan de orde, zie hieronder.

 Afkoop

De afkoopsom bedraagt 75,-- voor één bardienst en 150,-- voor twee bardiensten. Verrekening vindt plaats via automatische incasso begin van het volgende jaar. Met de opbrengst van de afkoopsom kunnen betaalde bardienstmedewerkers worden ingekocht als er niet voldoende ingeroosterd is. De rest van het totaal aan afkoopsommen vloeit in de kas van TCI voor de exploitatie van de banen/club.

Voor alle betalingen aan TCI geldt dat bij het niet innen via Automatische Incasso € 5,- administratiekosten in rekening gebracht wordt per factuur.

 Verhinderd?

Leden die verhinderd zijn op de door ons geplande data, worden geacht zelf voor vervanging te zorgen. Zelf wijzigen en/of annuleren in het reserveringssysteem is niet mogelijk. Bij verhindering dient zelf contact met de barroostercommissie te worden opgenomen om de naam van de vervanger door te geven.

Kopie van 20230101 Beleid bardiensten TCI (2).pdf