Contributie 2024 en lidmaatschap

Contributie 2024 en lidmaatschap

Wanneer u lid wordt van TC Ittersum dan kunt u het hele jaar door tennissen. Afhankelijk van uw leeftijd valt u in de categorie senioren of in de categorie junioren. Alle leden van TCI zijn automatisch ook lid van de KNLTB. 
De contributie wordt via automatische incasso geïnd en deze vindt in 2024 plaats in: februari, mei, augustus en november. Bij TC Ittersum zijn de volgende typen lidmaatschap mogelijk, met de bijbehorende contributiebedragen (de bedragen gelden voor 2024):

 

Leeftijdscategorie

 

Contributie 

Senior (vanaf 18 jr.)

 

€ 37,50 per kwartaal

Junior (tot 7 jr.) 

 

 (geen contributie)

Junior van 7 tot 12 jr.)

 

€ 20,00 per kwartaal

Junior (van 12 tot 18 jr.)

 

€ 22,50 per kwartaal

Studenten en dagleden

 

€ 24,50 per kwartaal

 

De inschrijvingskosten voor administratie en KNLTB-registratie bedragen eenmalig  20,00 (geldt niet voor jeugdleden tot 7 jaar). 
De leeftijdsgrens is vastgesteld op de leeftijd die in het contributiejaar wordt behaald. Voorbeeld: een kind is nu 6 jaar, wordt gedurende het jaar in 2024 7 jaar. Vanaf 1 januari 2024 wordt contributie (€ 20,00 per kwartaal) betaald.
Het 'student-lidmaatschap' geldt voor studenten, niet ouder dan 27 jaar, die een voltijds studie volgen en een geldig inschrijvingsbewijs van het opleidingsinstituut kunnen overleggen.
Dagleden kunnen alleen banen afhangen op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur en in de weekenden.
Ook bestaat de mogelijkheid om als niet spelend lid, genaamd “donateur”, betrokken te zijn bij de vereniging; men heeft dan toegang tot het park en wordt op de hoogte gehouden van informatie en activiteiten. Het donateurschap kost € 7,00 per kwartaal.

Lid worden per 1e van de maand

Het lidmaatschap zal ingaan op de 1e van de maand en wordt voor tenminste 12 maanden aangegaan, waarvan de eerste drie maanden gelden als proeftijd. Gedurende deze eerste drie maanden kan het lidmaatschap opgezegd worden. Opzegging moet wel plaatsvinden uiterlijk voor de 1e van de derde maand. Men is in ieder geval over de eerste drie maanden contributie verschuldigd. Aanmelding gebeurt door middel van het online inschrijfformulier. Contributie is men verschuldigd per 1e van de maand dat het lidmaatschap wordt aangegaan. Inning van de contributie gebeurt per kwartaal, zoals hierboven al is uitgelegd.

Bardiensten

Ieder lid van TCI dient twee bardiensten per jaar te verzorgen. Er zijn uitzonderingen, zie voor meer informatie over de verplichte bardiensten: Bardienst

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal, waarbij het lidmaatschap tenminste 12 maanden moet hebben geduurd tenzij binnen de proeftijd van de eerste 3 maanden is opgezegd, zie hierboven. Voor het overige kan slechts door zeer bijzondere omstandigheden het lidmaatschap binnen de resterende maanden van het eerste jaar beëindigd worden. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail doorgegeven worden aan de ledenadministratie ([email protected]). Dit moet uiterlijk een maand van tevoren gebeuren. Voorbeeld: beëindiging van het lidmaatschap per 1 juli moet uiterlijk 31 mei doorgegeven worden. Mocht men binnen een jaar opnieuw lid willen worden, dan vervalt de mogelijkheid van een proefperiode/-tijd.