Van het Bestuur 15 april 2024

15 april 2024


Beste leden,

Bij deze weer een goed gevulde ‘Van het Bestuur’ (voorheen Van de Voorzitter), waarin we met name terugblikken op de ALV.

Terugblik ALV

Op 2 april jl. vond de ALV plaats. Het was een goedbezochte vergadering waarop de leden het (financiële) beleid van de vereniging van het afgelopen jaar keurden en we de plannen voor het komende jaar met elkaar hebben vastgesteld. 

Wijzigingen samenstelling bestuur

Op de ALV heeft het bestuur afscheid genomen van Hanneke (ledenzaken) en Fedde (horeca & park). We willen hen ook hier nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging! Aangetreden is Henk (horeca & park / sociale zaken). De snelle rekenaar leest dat we als bestuur niet compleet zijn, we zoeken dus nog één lid die ons komt versterken. Op dit moment wordt dit tekort en de daarbij behorende werkzaamheden opgepakt door het bestuur. Dit betekent dat wij als bestuursleden naast de werkzaamheden die wij verrichten vanuit onze functie er extra werkzaamheden bij hebben gekregen. Dat dit een onwenselijke situatie is, behoeft verder geen betoog, daarom op deze plek: 

een dringende oproep om je te melden als vrijwilliger! Naast de noodzaak van een nieuw bestuurslid staan er nog tal van andere vacatures open die bemenst moeten worden. Schroom niet langer en meld je bij de secretaris Peter Groothedde voor aanmelding/nadere informatie. Zijn  e-mailadres: 

[email protected] 

Rookvrij park

Op de ALV is vanuit de leden de wens uitgesproken een volledig rookvrij park te worden. Middels een stemming is deze wens democratisch aangenomen. Als bestuur geven we graag gehoor aan deze wens. Daarom zal ons park vanaf 1 mei 2024 volledig rookvrij zijn. Hier zorgen we samen voor, dus spreek je sportmaatjes erop aan!

Openstaande bardiensten

Zoals bekend dienen leden zich voor 2 bardiensten per jaar aan te melden. Echter:
Uit informatie van de bardienstcommissie blijkt dat: 
- 34 leden zich voor geen enkele bardienst hebben aangemeld en
- 44 leden zich nog moeten opgeven voor hun tweede bardienst.
Zoals bekend bedraagt de afkoopsom € 75,- voor elke niet opgegeven bardienst. Deze afkoopsom zal aan het einde van het jaar in rekening worden gebracht.
 
Voor de periode tot medio augustus 2024 staan de volgende bardiensten nog open:
zondagmiddag 28 april;
maandagavond 13 mei;
vrijdagavond 7 juni;
woensdagavond 12 juni en
vrijdagavond 14 juni.
Leden kunnen zich uiteraard ook opgeven voor bardiensten na deze periode.
 
Met groet,
het Bestuur

Nieuwscategorieën